StudenskaSluzba

   
   
Radno vrijeme:  
  Ponedjeljak – petak: 9:00h – 12:00h
   
   

 

Voditelj Studentske službe: Ljilja Bulić
Telefon: 036 337 100
Fax:  
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lokacija:  

Svi studenti koji ispite prijavljuju putem ISS-a, zamolbe će slati ovim putem (prijepisi ocjena, potvrde…) sa naznakom u koju svrhu. Za sve poteškoće vezane uz ISS sustav, bilo da se radi o prijavi ispita, logiranja u sustav ili bilo kojeg drugog problema, odmah se javiti u Studentsku referadu. Problem prijaviti e-mail-om na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Student je dužan prijaviti ispit 4 dana prije ispita ,a rok je odjave je 2 dana pred ispit. Ukoliko studenti ne prijave problem do  zadnjeg dana prijave ispita, na isti ne mogu pristupiti, ne mogu naknadno prijaviti ispit. Stoga Vas molimo da se pridržavate propisanih rokova

Informacije za studente

Ovjera semestra

 • Student je dužan ovjeriti svaki semestar u roku koji bude oglašen na Fakultetu i na stranici Fakulteta
 • Ispunjenje propisanih obveza, svojim potpisom u indeks, potvrđuje dekan ili tajnik Fakulteta.
 • Ukoliko student ne ovjeri semestar ( upis godine) na vrijeme gubi status studenta. Za ponovno stjecanje statusa studenta potrebno je podnijeti zamolbu Povjernestvu za nastavu i kada se odobri zamolba vrši se  upis na referadi.

Upis u više nastavne godine

 • Student stječe pravo upisa u narednu godinu studija ako je do kraja upisnog roka ispunio sve propisane obveze.
 • Student I. godine studija upisuje II. godinu studija ako ispuni sve obveze koje se odnose na nastavu (potvrđeno potpisom koordinatora modula u indeksu)  uz uvjet da je u I. godini studija ostvario najmanje 42 ECTS boda (od mogućih 60).
 • Student koji nije ispunio uvjete za redoviti upis, a ostvario je minimalno 30 ECTS bodova, u tekućoj godini studija može upisati parcijalno II. godinu studija do vrijednosti zbirno 60 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru).
 • U indeks se upisuju prvo predmeti koji su u tom semestru ne položeni i student dopisuje predmete koje on želi slušati. Zbroj bodova ne položenih i upisanih modula ne smije prelaziti 30 ECTS bodova. Student koji nije ostvario uvjet za upis u višu godinu studija ili uvjet za parcijalni upis, ponavlja studijsku godinu Student koji obnavlja godinu može izlaziti na sve ispite koje je odslušao.  Obnova godine se plaća 50% od upisnine po semestru.
 • Student upisuje III. godinu studija ako ispuni sve obveze koje se odnose na nastavu (potvrđeno potpisom koordinatora modula u indeksu) i uz uvjet da je u II. godini studija ostvario najmanje 42 ECTS bodova (od mogućih 60) i imao ostvarenih svih 60 ECTS bodova iz I. godine studija.
 • Student koji nije ispunio uvjete za redoviti upis, a ostvario je minimalno 30 ECTS bodova, u tekućoj godini studija može upisati parcijalno III. godinu studija do vrijednosti zbirno 60 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru).
 • Student koji nije ostvario uvjet za upis u višu godinu studija ili uvjet za parcijalni upis, ponavlja studijsku godinu. Student koji obnavlja godinu može izlaziti na sve ispite koje je odslušao.  Obnova godine se plaća 50% od upisnine po semestru.

Ispiti

 • Ispitu može pristupiti student koji je udovoljio svim propisanim nastavnim obvezama.
 • Student prijavljuje polaganje ispita (on-line) 4 dana prije početka ispitnog termina. Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu dužan je odjaviti ispit 2 dana prije početka ispitnog termina.
 • Četvrti izlazak na ispit (komisijski ispit) student mora uplatiti 50,00 KM na žiro-račun Fakulteta, donijeti uplatnicu u studentsku referadu pa tek onda prijaviti ispit da se može poništit obveza u sustavu. Ako student ne položi ispit na komisijskom ispitu gubi pravo izlaska na taj ispit u toj akademskoj godini i dužan je ponovno taj ispit upisati i slušati u narednoj akademskoj godini.

Završni Rad / Diplomski rad

 • Student je obvezan dostaviti indeks u studentsku referadu kada položi zadnji ispit ili to može učiniti i kada mu je ostao 1-2 ispita do kraja.
 • Studentska referada kada provjeri sve prijavnice i zapisnike obavještava studenta da može planirati obranu Završnog /Diplomskog rada.
 • Student je obvezan dostaviti još u referadu potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi i potvrdu iz knjižnice da nema zaduženja u knjižnici i da je dostavio u knjižnicu svoj rad u elektronskoj formi.
 • Kada je student izvršio sve obveze i dostavi sve u referadu u dogovoru s mentorom u tajništvu se oglašava obrana Završnog/Diplomskog rada

Nastavni plan:

Preddiplomski studij

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima

Diplomski studij

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima

Doktorski studij

Pravilnik o doktorskom studiju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dokumenti za praksu

Zamolba za praksu

Potvrda o obavljenoj strucnoj praksi

Pravilnik o stručnoj praksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dokumenti za završni i diplomski rad:

Naputak za izradu završnog rada

Prijava zavrsnog rada

Naputak za izradu diplomskog rada

Prijava diplomskog rada

Izjava o autorstvu

Izjava o suglasnosti objave rada

Potvrda o izmirenim obvezama prema knjižnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh