Diplomski studij (Ms)

Zootehnike

I SEMESTAR

Naziv modula:

Status

ECTS

Satnica

1. Biokemija i fiziologija životinja

OS

6

60

2. Kvantitativna genetika i selekcija domaćih životinja

OS

3

30

3.Poznavanje krmiva

OS

3

30

4. Uzgoj preživača

OS

6

60

5. Reprodukcija domaćih životinja

OS

3

30

6. Pokusi u zootehnici

OS

3

30

7. Mikrobiološka sigurnost i kvaliteta hrane

OS

3

30

8. Uzgoj nepreživača

OS

3

30

 

II SEMESTAR

Naziv modula:

Status

ECTS

Satnica

1. Zaštita zdravlja životinja

OS

3

30

2. Hranidba životinja

OS

6

60

3. Akvakultura

OS

6

60

4. Prerada mlijeka

OS

3

30

5. Tehničko- tehnološka rješenja u izgradnji i opremanju objekata

OS

3

30

6. Muzni uređaji i mljekarska oprema

OS

3

30

7. Ekonomika u stočarskoj proizvodnji

OS

3

30

8. Prerada mesa

OS

3

30


III SEMESTAR

Redni

broj

 

Status

 

Naziv modula

 

 

Broj sati

 

ECTS

P

V

S

1.

 

OS

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

6

2.

IS

Izborni moduli smjera

 

 

 

24


IV SEMESTAR

Redni

broj

 

Status

 

Naziv modula

 

 

Broj sati

 

ECTS

P

V

S

1.

 

OS

 

Izrada diplomskog rada

 

 

 

 

 

30

UKUPNO

 

 

 

30

 

Izrada diplomskog rada koji nosi 30 ECTS bod

 

IZBORNI MODULI ZOOTEHNIKA

Naziv modula

Status

ECTS

Satnica.

1.  Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

IS

3

30

2.  Zaštita okoliša

IS

3

30

3.  Alternativna zootehnika

IS

3

30

4.  Zaštita ugroženih vrsta i pasmina domaćih životinja

IS

3

30

5.  Ekološka zootehnika

IS

3

30

6.  Moderne biotehnologije u zootehnici

IS

3

30

7.  Primijenjena kemija

IS

3

30

8.  STRUČNA PRAKSA

OS

6

60

9.  Pčelarstvo

IS

3

30

10.         Uvod u znanstveno-istraživački rad

IS

3

30

11.         Primijenjena analiza podataka

IS

3

30

12.         Medonosno bilje

IS

3

30

13.         Lovstvo i lovno gospodarstvo

IS

6

60

14.         Biodivezitet kopnenih voda i Jadrana

IS

3

30

15.         Agrarna politika i tržište poljoprivredno- prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla

IS

3

30

16.         Flora i vegetacija

IS

3

30

17.         Ruralno financiranje i investicije u zootehnici

IS

3

30

Idi na vrh