DIPLOMSKI STUDIJ (MS)

Smjer: Agroekonomika

I. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Uvod u znanstveno-istraživački rad

15

15

-

3

2.

OS

Upravljanje troškovima i rizikom u proizvodnji

30

20

10

6

3.

OS

Ruralni razvoj

15

15

 

3

4.

OS

Računovodstvo u poljoprivredi

60

-

-

6

5.

OS

Marketing poljoprivrednih proizvoda

40

10

10

6

6.

OS

Osnove tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

30

30

 

6

UKUPNO

190

90

20

30

SVEUKUPNO

300

 

II.SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Analiza poslovanja

20

-

10

3

2.

OS

Osnove menadžmenta u poljoprivredi

15

10

5

3

3.

OS

Uvod u investicije u poljoprivredi

30

 

 

3

 

4.

OS

Ekonomika i organizacija rada u poljoprivredi

10

10

10

3

 

5.

OS

Osnove zajedničke agrarne politike EU

60

-

-

6

6.

OS

Agrarna i ruralna politika BIH u kontekstu EU integracija

30

-

 

3

7.

OS

Gospodarski aspekti globalizacije i EU

50

 

10

6

8.

OS

Zadrugarstvo

30

 

 

3

UKUPNO

245

20

35

30

SVEUKUPNO

300

 

III.SEMESTAR

Izborni moduli studija svih smjerova –30 ECTS

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

  IS

KVANTITATIVNE (EKONOMETRIJSKE) METODE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

15

15

 

3

2.

IS

FINANCIJSKA TRŽIŠTA I BURZE

30

 

 

3

3.

IS

ODRŽIVO UPRAVLJANJE U PRIRODNIM RESURSIMA

40

 

20

6

4.

IS

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

30

 

30

6

5.

 

POSLOVNA ETIKA

30

 

 

3

6.

  IS

SAVJETODAVNA STRUČNA SLUŽBA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

30

 

 

3

7.

IS

FINANCIJSKA TRŽIŠTA I BURZE

30

 

 

3

8.

IS

MEĐUNARODNA TRGOVINA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

40

10

10

6

9.

IS

RURALNI TURIZAM

30

 

 

3

10.

IS

DEKORATIVNA DENDROLOGIJA

15

8

7

3

11.

IS

PROJEKTIRANJE ZELENIH POVRŠINA

10

5

15

3

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

IV. SEMESTAR

IV. SEMESTAR – Izrada završnog rada 30 ECTS bodova

 

Idi na vrh