DIPLOMSKI  STUDIJ (MS)

Nutricionizam

I. SEMESTAR

Redni br.

Šifra kolegija

 

Naziv modula

 

Broj sati

 

ECTS

P

V

S

1.

 

Uvod u znanstveno-istraživački rad

15

15

15

4

2.

 

Prehrambena biokemija

30

15

 

5

3.

 

Fiziologija probave

30

 

15

5

4.

 

Cjeloživotna prehrana

30

 

15

4

5.

 

Statistika u nutricionizmu

15

15

 

3

6.

 

GMO u proizvodnji hrane

22

5

3

3

7.

 

Senzorske analize

15

10

5

3

8.

 

Upravljanje poduzećima

15

15

15

3

UKUPNO

172

80

63

 

30

SVEUKUPNO

315

 

 II.SEMESTAR

Redni br.

Šifra kolegija

 

Naziv modula

 

Broj sati

 

ECTS

P

V

S

1.

 

Opasnosti vezane uz hranu

30

15

15

5

2.

 

Fitonutricionizam

30

15

 

4

3.

 

Dijetoterapija

30

15

 

5

4.

 

Instrumentalne metode analize

30

15

 

4

5.

 

Procjena prehrane i epidemiologija

30

 

15

4

6.

 

Brze metode u analizi hrane

15

15

15

5

7.

 

Zelena kemija

15

15

 

3

UKUPNO

165

90

60

 

30

SVEUKUPNO

315

 

III. SEMESTAR

Izborni moduli – ukupno 30 ECTS

REDNI BR.

ŠIFRA

 

NAZIV MODULA

 

BROJ SATI

 

ECTS

P

V

S

1.

 

Funkcionalna hrana i dodatci prehrani

30

 

30

6

2.

 

Kemija i tehnologija ulja i masti

30

15

15

6

3.

 

Kemija i tehnologija ugljikohidrata

30

15

15

6

4.

 

Konzerviranje hrane

30

15

15

6

5.

 

Pivo kao prehrambeni proizvod

30

30

 

6

6.

 

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

30

15

15

6

7.

 

Tehnologija proizvodnje i prerade brašna

30

15

15

6

8.

 

Antioksidansi u hrani

20

10

 

3

9.

 

Kemija i senzorika vina

15

15

 

3

10.

 

Ljekovito, aromatično i medonosno bilje

15

15

 

3

11.

 

Proizvodnja i kvaliteta voća i povrća

22

3

5

3

12.

 

Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane

20

 

10

3

13.

 

Prehrana i zdravlje

20

 

10

3

14.

 

Psihologija prehrane

15

 

15

3

15.

 

Ekološka proizvodnja hrane

21

5

4

3

16.

 

Prehrana i sport

30

 

30

6

17.

 

Preporuke bazirane na dokazima u nutricionizmu

25

 

5

3

18.

 

Nutritivna potpora

20

 

10

3

 

IV. SEMESTAR

SEMESTAR Diplomski rad 30 ECTS

Idi na vrh