Diplomski studij (Ms):

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

I semestar

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS*

BIOLOGIJA, MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE

20

4

6

3

2

OS

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE GROŽĐA

35

15

10

6

3.

OS

POKUSI U BILJNOJ PROIZVODNJI

15

15

0

3

4.

OS

POGODNOST ZEMLJIŠTA ZA VINOGRADARSKU PROIZVODNJU

20

5

5

3

5.

OS

ZAŠTITA VINOVE LOZE OD BOLESTI,ŠTETNIKA I KOROVA

20

6

4

3

6.

OS

GENETIKA I OPLEMENJIVANJE VINOVE LOZE

20

8

2

3

7.

OS

AMPELOGRAFIJA

40

10

10

6

8.

OS

STROJEVI I UREĐAJI U VINOGRADARSTVU

15

15

 

3

 

 

 

 

 

 

30

*OS – osnovni (obvezni) moduli

II semestar

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

TEHNOLOGIJA VINA

35

25

0

6

2

OS

STRUČNA PRAKSA – VINOGRADARSTVO

35

15

10

6

3.

OS

INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI – VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

20

5

5

3

4.

OS

PROIZVODNJA LOZNOG SADNOG MATERIJALA

20

5

5

3


Izborni predmeti (potrebno je izabrati 12 ECTS bodova za II semestar):

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Sati

ECTS

1.

IS

Podizanje vinograda

30

3

2.

IS

Ekološko vinogradarstvo

30

3

3.

IS

Regulativa u vinogradarstvu i vinarstvu

30

3

4.

IS

Molekularno oplemenjivanje bilja

30

3

5.

IS

Načela integrirane zaštite biljaka

30

3

6.

IS

Fiziologija i ishrana vinove loze

30

3


III semestar

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

KEMIJA MOŠTA I VINA

40

20

0

6

2

OS

KVARENJE I MANE VINA

12

15

3

3

3.

OS

PROIZVODNJA STOLNOG GROŽĐA

20

4

6

3

4.

OS

UVOD U ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

15

5

10

3


Izborni predmeti (potrebno je izabrati 15 ECTS bodova za III semestar):

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Sati

ECTS

1.

IS

Tehnologija proizvodnje predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina

30

3

2.

IS

Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina

30

3

3.

IS

Žestoka pića od grožđa i vina

30

3

4.

IS

Tržište i marketing grožđa i vina

30

3

5.

IS

Primijenjena analiza podataka

30

3

6.

IS

Strojevi i oprema u vinarstvu

30

3

7.

IS

Poljoprivredna fitocenologija

30

3

8.

IS

Fitoekologija

30

3

Izborni predmeti se mogu izabrati i s drugih smjerova

IV semestar

Red.br.

Status

Naziv predmeta

/modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

IZRADA DIPLOMSKOG RADA (Studenti biraju jedan od dva ponuđena predmeta. Prijava teme ide u I godini studija)

 

 

 

30

Idi na vrh