University of Mostar in brief - A Concise Guide to the University

- O fakultetu

Statut fakulteta

Statut Sveučilišta

Odluka o promjeni naziva fakulteta 

Strateški ciljevi Fakulteta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nastavni plan:

- Preddiplomski studij

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima

- - Preddiplomski studij agronomije

Opis studija.pdf

Nastavni plan Agronomija

- - Preddiplomski studij prehrambene tehnologije

Opis studija.pdf

Nastavni plan Prehrambena tehnologija

- Diplomski studij

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima

- - Diplomski studij Agroekonomika

Opis studija.pdf

Nastavni plan Agroekonomika

- - Diplomski studij Bilinogojstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan Bilinogojstvo

- - Diplomski studij Fitomedicina

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

- - Diplomski studij Vinogradarstvo i vinarstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

- - Diplomski studij Zootehnika

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

- - Diplomski studij Prehrambeno inžinjerstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan Prehrambeno inženjerstvo

- - Diplomski studij Nutricionizam

Opis studija.pdf

Nastavni plan Nutricionizam

Elaborat Nutricionizam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumenti za Natječaj:

Asistent

Viši Asistent

Docent

Izvanredni profesor

Redoviti profesor

Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dokumenti za praksu

Pravilnik o stručnoj praksi na APTF

Zamolba za realiziranje stručne prakse

Potvrda o obavljenju stručne prakse

Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi

Izvješće o stručnoj praksi

Potvrda voditelja stručne prakse o obavljenoj stručnoj praksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dokumenti za završni i diplomski rad:

Naputak za završni rad

Prijava završnog rada APTF

Izjava o autorstvu

Sažetak završnog rada

Zapisnik o završnom radu

Potvrda o izmirenju obveza prema knjiznici

Hodogram aktivnosti pri izradi završnog rada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naputak za diplomski rad

Prijava diplomskog rada APTF

Izjava o autorstvu

Temeljna dokumentacijska kartica

Zapisnik o diplomskom radu

Potvrda o izmirenju obveza prema knjiznici

Hodogram aktivnosti pri izradi diplomskog rada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Referada

Kako popuniti indeks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Odluke

Odluka o imenovanju koordinatora za studente s posebnim potrebama

Informacije za studente s posebnim potrebama su svakog petaka od 13 do 14 sati  
u uredu kod koordinatora prof.dr.sc. Zrinke Knezović.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Vodič za strane državljane

Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Vodič za pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama

Indeks registar

Zahtjev za pristup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ostali dokumenti

Izvješće o samoevaluaciji

Zamolba studenata

Pravilnik za osiguranje kvalitete.pdf

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh