Opći cilj sveučilišnog preddiplomskog studija je pružiti temeljna znanja vezana za poljoprivrednu proizvodnju odnosno prehrambenu tehnologiju. Prema reformiranom programu, svi studenti prve godine preddiplomskog studija Agronomije rade po istovjetnom planu i programu, nakon čega se u drugoj godini opredjeljuju za jedan od ponuđenih smjerova - opći, bilinogojstvo, zootehnika i agroekonomika. Prediplomski sveučilišni studij Prehrambene tehnologije je općeg smjera. Tijekom preddiplomskog studija studentima se pruža mogućnost da steknu dobra, temeljna znanja, osposobe se za stručni rad u različitim područjima poljoprivredne proizvodnje, ali i da raspolažu razinom znanja potrebnom za nastavak diplomskih studija ne samo na ovom fakultetu nego i na drugim interdisciplinarnim studijima vezanim za ekologiju, zaštitu tla i voda, biologiju, legislativu, ekonomiju i ostalo.

Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica Agronomije s naznakom odabranog smjera i oznakom kratice Bs (Baccalaureus) odnosno prvostupnik/prvostupnica Prehrambene tehnologije i oznakom kratice Bs (Baccalaureus).

- Preddiplomski studij

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima

- Preddiplomski studijski program:

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima (LINK)

 - Preddiplomski studijski program agronomije, smjer opći (link)

 - Preddiplomski studijski program prehrambene tehnologije(link)

- Dokumenti za završni rad:

Naputak za završni rad

Prijava završnog rada APTF

Izjava o autorstvu

Sažetak završnog rada

Zapisnik o završnom radu

Potvrda o izmirenju obveza prema knjiznici

Hodogram aktivnosti pri izradi završnog rada

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh