Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Diplomski studij Bilinogojstvo Diplomski studij Zootehnika Diplomski studij Nutricionizam
 1. godina Prehrambeno inženjerstvo - raspored predavanja  1. godina Bilinogojstvo - raspored predavanja
 1. godina Zootehnika - raspored predavanja 1. godina Nutricionizam - raspored predavanja 
 2. godina Prehrambeno inženjerstvo - raspored predavanja  2. godina Bilinogojstvo - raspored predavanja 2. godina Zootehnika - raspored predavanja  2. godina Nutricionizam - raspored predavanja 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh