Bilinogojstvo

Diplomski studij (Ms)

I SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

POKUSI U BILINOGOJSTVU

15

15

-

3

2.

OS

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM

15

10

5

3

3.

OS

SUVREMENI SUSTAVI NATAPANJA I ODVODNJE

20

8

2

3

4.

OS

EKOFIZIOLOGIJA BILJA

25

-

5

3

5.

OS

VREDNOVANJE ZEMLJIŠTA I RACIONALNO KORIŠTENJE PROSTORA

20

10

-

3

6.

OS

SUVREMENE TEHNOLOGIJE UZGOJA CVIJEĆA

20

5

5

3

7.

OS

TEHNIKA U BILJNOJ PROIZVODNJI

25

5

-

3

8.

OS

POSLOVANJE I MENADŽMENT BILINOGOJSKIH GOSPODARSTAVA

20

8

2

3

9.

OS

TROŠKOVI I KALKULACIJE U BILINOGOJSTVU

12

15

3

3

10.

OS

SUVREMENE TEHNOLOGIJE UZGOJA POVRĆA

20

5

5

3

UKUPNO

 192

81

 27

30

SVEUKUPNO

300

 

II. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

 Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE

22

6

2

3

2.

OS

VOĆARSTVO II

24

30

6

6

3.

OS

VINARSTVO II

16

14

 

3

 

4.

OS

SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA

16

14

 

3

 

5.

OS

PRERADA I SKLADIŠTENJE BILJNIH PROIZVODA

20

8

2

3

6.

OS

MIKROORGANIZMI I BILJKE

24

-

6

3

7.

OS

SPECIJALNA ENTOMOLOGIJA

24

6

-

3

8.

OS

VINOGRADARSTVO II

24

30

6

6

UKUPNO

170

 108

 22

30

SVEUKUPNO

300


III. SEMESTAR

Izborni moduli studija svih smjerova – 30 ECTS

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

IS

UVOD U ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKI RAD

15

10

3

2.

IS

ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

30

   

3

3.

IS

LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE

15

15

 

3

4.

IS

ORGANSKA POLJOPRIVREDA I STANDARDI

22

8

 

3

5.

IS

OSNOVE PALINOLOGIJE

20

10

 

3

6.

IS

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA U POLJOPRIVREDI

15

7

8

8

7.

IS

PROIZVODNJA STOLNOG GROŽĐA

20

4

6

3

8.

IS

SJEMENARSTVO

 

 

 

 

9.

IS

EKOLOŠKO VINOGRADARSTVO

20

4

6

3

10.

IS

RASADNIČARSKA PROIZVODNJA VOĆNIH VRSTA

15

8

7

3

11.

IS

GMO U PROIZVODNJI HRANE

22

5

3

3

12.

IS

MANJE UZGAJANE VRSTE POVRĆA

15

7

8

3

13.

IS

ODABRANA POGLAVLJA PRIMIJENJENE KEMIJE

15

10

5

3

14.

IS

MIKROBIOLOŠKO KVARENJE I MANE VINA

20

10

 

3

15.

IS

AKVAKULTURA

14

10

6

3

16.

IS

BIODIVERZITET KOPNENIH VODA

14

10

6

3

17.

IS

BILJNA KARANTENA

18

2

10

3

18.

IS

NAČELA INTEGRIRANE ZAŠTITE BILJAKA

18

8

4

3

19.

IS

EKOLOGIJA BILJNIH ZAJEDNICA

20

10

 

3

20.

IS

PROJEKTIRANJE ZELENIH POVRŠINA

10

5

15

3

21. IS

DEKORATIVNA DENDROLOGIJA

15 8 7 3
22. IS

ODRŽIVO UPRAVLJANJE U PRIRODNIM POTENCIJALIMA

15 10 5 3
23. IS

PČELARSTVO

15 15   3
24. IS

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

       
25. IS

RIZOSFERNA EKOLOGIJA

25   5 3

26.

IS

TEHNOLOGIJA SLADA I PIVA

15

15

 

3

UKUPNO

 

 

 

30

SVEUKUPNO

 


IV. SEMESTAR

IV. SEMESTAR – Izrada završnog rada 30 ECTS bodova

 

Idi na vrh