Pismeni ispit iz kolegije Metodika znanstvenog rada održat će se na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u četvrtak 30.4.2020. god. u 9:30 sati uz sve propisane mjere zaštite. Za studente koji nisu u mogućnosti doći i žele odgovarati online ispit će biti u ponedjeljak 4.5.2020. god. u 12 sati preko Google Meet-a.

prof.dr.sc. Zrinka Knezović

 


 

Rang lista kandidata za upis na doktorski studij "Poljoprivreda i zaštita okoliša" u akademskoj 2019/20.

HELENA GLAMUZINA 94 boda

BOŽO NOVAKOVIĆ 87 bodova

MARIJAN KAVRAN 69 bodova

SANDRA MEDIĆ 62 boda

MATE PAŠTAR 60 bodova

Mole se kandidati da upis u prvi semestar izvrše najkasnije do 31.1.2020.god.


 

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

“Poljoprivreda i zaštita okoliša”

Doktorski studij u trajanju od šest semestara izvodi se sa smjerovima: 

  1. zootehnika
  2. agroekonomika
  3. zaštita okoliša
  4. bilinogojstvo

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.300,00 KM po semestru.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Ulica Biskupa Čule bb 

88 000 Mostar

Bosna i Hercegovina

uz naznaku: “Prijave za upis na treći ciklus – doktorski studij Poljoprivreda i zaštita okoliša”.

Detaljnije informacije mogu se vidjeti ovdje

Rok prijave: 

Natječaj je otvoren do 28.11.2019.


 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh