PREDDIPLOMSKI  STUDIJ (BA)

AGRONOMIJE

Smjer: Opći

 

I. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

T*

KEMIJA

30

30

-

6

2.

T

NAČELA UZGOJA ŽIVOTINJA

30

30

-

6

3.

T

AGRARNA ZOOLOGIJA

28

24

8

6

4.

T

MATEMATIKA

15

15

-

3

5.

T

INFORMATIKA U POLJOPRIVREDI

10

20

-

3

6.

T

TJELESNA KULTURA

-

30

-

0

7.

T

OSNOVE AGROEKONOMIKE

30

20

10

6

                                                 UKUPNO

 143

 139

18

30

SVEUKUPNO

330

 

II. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V 

S

1.

T

STRANI JEZIK (EngleskiNjemački)

30

-

-

0

2.

T

BIOKEMIJA

20

10

-

3

3.

T

TEMELJI UZGOJA BILJA

45

12

3

6

 

4.

T

AGRARNA BOTANIKA

30

30

-

6

5.

T

BIOMETRIKA

29

26

5

6

6.

T

MIKROBIOLOGIJA

24

6

-

3

7.

T

OSNOVE POLJOPRIVREDNOG STROJARSTVA

22

8

-

3

8.

T

AGROKLIMATOLOGIJA

20

10

-

3

UKUPNO

220

102

 8

30

SVEUKUPNO

330

*T    - temeljni modul

 

III. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

O*

PEDOLOGIJA

39

20

1

6

2.

O

GENETIKA

36

24

-

6

3.

O

FIZIOLOGIJA BILJA

30

30

-

6

4.

O

MELIORACIJE

20

10

-

3

5.

O

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

48

12

-

6

6.

O

VRTLARSTVO

20

10

-

3

UKUPNO

193

106

1

30

SVEUKUPNO

300

 

 IV. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

O

OPĆE VOĆARSTVO

15

15

-

3

2.

O

VINOGRADARSTVO

15

10

5

3

3.

O

POVRĆARSTVO

30

30

-

6

4.

O

SPECIJALNO RATARSTVO

30

28

2

6

5.

O

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

25

5

-

3

6.

O

ISHRANA BILJA

40

15

5

6

7.

O

VINARSTVO

15

15

-

3

UKUPNO

170

118

12

30

SVEUKUPNO

300

*O - osnovni modul

 

V. SEMESTAR

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

O

OPLEMENJIVANJE BILJA

44

12

4

6

2.

O

STOČARSTVO

30

30

-

6

3.

O

RIBARSTVO

15

15

-

3

4.

O

FITOPATOLOGIJA

24

6

-

3

5.

O

SPECIJALNO VOĆARSTVO

15

15

-

3

6.

O

ENTOMOLOGIJA

25

5

-

3

7.

O

FITOFARMACIJA

18

12

-

3

8.

O

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

15

15

-

3

UKUPNO

 186

 110

 4

 

30

SVEUKUPNO

300

                                                         

VI. SEMESTAR

Izrada završnog rada (6 ECTS)

Stručna praksa 3 ECTS

21 ECTS –izborni moduli:

Redni br.

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

IS*

OSNOVE AGROEKOLOGIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

17

8

5

3

2.

IS

INVAZIVNE BILJNE VRSTE

20

10

0

3

3.

IS

UVOD U EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

22

8

0

3

4.

IS

OSNOVE HRANIDBE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

25

5

0

3

5.

IS

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM

15

10

5

3

6.

IS

ORGANSKO-BIOLOŠKA PROIZVODNJA POVRĆA

15

8

7

3

7.

IS

MEDITERANSKO VOĆARSTVO

15

9

6

3

8.

IS

OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH IZVORA

22

5

3

3

9.

IS

IHTIOLOGIJA

14

10

6

3

10.

IS

TEHNOLOGIJA VODE I OBRADA OTPADNIH VODA

15

15

0

3

11.

IS

BOLESTI I ŠTETNICI HORTIKULTURNOG BILJA

18

8

4

3

12.

IS

ALERGOGENO BILJE

20

10

0

3

13.

IS

POSTUPCI I OPREMA U FINALIZACIJI POLJOP. PROIZVODA

20

8

2

3

15.

IS

MLJEKARSTVO

16

10

4

3

16.

IS

UPRAVLJANJE OTPADOM

15

10

5

3Idi na vrh