Sveučilište u Mostaru, savjesno i dosljedno ispunjavajući svoju društvenu misiju, promičući i unaprjeđujući akademski integritet i akademske slobode, s ciljem promicanja načela etičke i profesionalne izvrsnosti u svim područjima zajedničkoga i pojedinačnog djelovanja, donosi ovaj Etički kodeks. Etički kodeks Sveučilišta je skup načela iz područja morala i profesionalne etike kao smjernica za profesionalni rad i javno djelovanje svih članova sveučilišne zajednice. Svim članovima sveučilišne zajednice jamči se djelovanje u skladu sa sposobnostima i sloboda u stupnju u kojem ne ograničavaju slobodu drugih osoba. Svi članovi sveučilišne zajednice u obavljanju svoje djelatnosti dužne su čuvati ugled i dostojanstvo svoje profesije i Sveučilišta kao cjeline, te su dužni odgovorno se i etički odnositi prema drugim članovima sveučilišne zajednice.

Pravila ponašanja studenata

 

Iz Etičkog kodeksa Sveučilišta posebno ističemo:

  • čl. 6 "Svaki član sveučilišne zajednice treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Sveučiliste je dužno osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti."

  • čl. 8 "Od članova akademske zajednice očekuje se da odgovomo, savjesno,  profesionalno i etički besprijekomo ispunjavaju sve svoje obveze prema studentima, kolegama i ostalim djelatnicima na sveučilištu. U svojem djelovanju članovi akademske zajednice slijede načela objektivnosti, nepristranosti,  razboritosti, korektnosti,  dijaloga i tolerancije."

  • čl. 23. "Sva tijela Sveučilišta i njegovih sastavnica dužna su, svako u okvirima svoje nadležnosti, skrbiti se za ostvarenje i unapređenje etičkih standarda na Sveučilistu i provedbu  ovoga Etičkog kodeksa."

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh