Foto01

U okviru terenske nastave iz modula Upravljanje otpadom studenti III. godine preddiplomskog studija agronomije su, predvođeni asistenticom Irenom Rozić, u srijedu, 11.5.2016. godine posjetili reciklažno dvorište ALBA u Rodoču. 

 

 

ALBA Zenica d.o.o. osnovana je 1999. godine. Većinski vlasnik ovog poduzeća je ALBA AG iz Berlina koja se danas ubraja u tri vodeće europske firme za obavljanje komunalnih usluga, a ujedno je i najznačajniji reciklažni koncern u Europi. U okviru reciklažnog dvorišta u Rodoču poduzeće ALBA vrši prikupljanje, razvrstavanje i obradu različitih vrsta papira, kartona  i  najlona s područja Hercegovine. Sakupljanje reciklažnih sirovina vrši se putem vozila specijalno namijenjenih za laku frakciju. Materijali se prikupljaju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine zahvaljujući dobroj orijentiranoj tržišnoj suradnji privrednih subjekata i trećih lica. Primarni cilj je vraćanje reciklažnih materijala u kružni ciklus. Finalni proizvod, odnosno sirovina nastala u ovom reciklažnom dvorištu, prodaje se na prostoru BiH i Hrvatske.

 

 Studente je u krugu reciklažnog dvorišta dočekala gospođa Marija Božić, te je kroz kratku prezentaciju predstavila procese i način rada od preuzimanja otpada i obrade do prodaje. Iznijela je koncept rada tvrtke na prostoru cijele BiH, te ideje za budući razvoj. Radnici reciklažnog dvorišta su pojasnili način rada prese za baliranje papira, folije, PET ambalaže, aluminijskih limenki i sl.  Također je bilo riječi i o ostalim djelatnostima tvrtke ALBA, među kojima svakako treba istaknuti uzgoj cvijeća za javne površine u gradovima u kojima ovo poduzeće provodi komunalne usluge. Raspravljalo se i o mogućnostima korištenja papira odnosno iskoristivosti njegove reciklaže, kao i načinima na koji i sami možemo pridonijeti zaštiti i očuvanju prirode i njenih resursa. Reciklažom jedne tone starog papira spašava se 14 do 17 zrelih stabala, a vrši se i ušteda vode i energije. Upravo reciklaža starog papira pridonosi smanjenju gubitka šuma, što je od velike važnosti za šumarstvo, poljoprivredu i turizam BiH. 

U okviru modula Upravljanje otpadom planiran je  posjeti  regionalnom centru za upravljanje otpadom - JP Deponija d.o o. u Mostaru, te gospodarskom društvu Ladnušić čistoća d.o.o, koje vrši zbrinjavanje otpada na području općine Posušje. 

Foto01

Foto02

Foto03

Foto04

Foto05

Foto06

Foto07

Foto08

Foto09

Foto10

 

Anketa

Covid-19

Covid 19 1

Vodič za studente

Vodic

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh