Misija

Misija sustava za kvalitetu Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru je osiguravanje, planiranje, provođenje, praćenje, analiziranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Sustav za kvalitetu djeluje u skladu s uspostavljenom misijom i vizijom te strategijom razvoja Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru. Fakultet već dugi niz godina ima priliku upisivati najbolje studente iz cijele Bosne i Hercegovine uz nastojanje da razvija studijske programe na svim razinama studija temeljene na najnovijim znanstvenim i istraživačkim rezultatima, najvišim stručnim standardima i etičkim načelima. U tom kontekstu Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet ujedno stvara poticajno intelektualno okruženje. U okviru nastavne i znanstvene djelatnosti te stručnog rada u znanstvenom području obuhvaćenom studijskim programima Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta provode se i znanstveni i stručni projekti,, elaborati, studije, organiziraju domaći i međunarodni znanstveni i stručni skupovi savjetovanja te pružaju programi stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja zainteresiranih unutarnjih i vanjskih dionika.


Vizija

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet sa svojom tradicijom želi obrazovati stručnjake poljoprivredne proizvodnje koji će svojim vještinama, znanjem i kompetentnošću udovoljiti potrebama tržišta i prakse poljoprivredne proizvodnje te postati stožerna visokoobrazovna institucija na području BiH. Vizija Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta temelji se na daljnjem jačanju suradnje s lokalnom zajednicom, gospodarstvom, tijelima državne sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti institucijama civilnog društva, institucijama europskog istraživačkog prostora i prostora visokog obrazovanja, te u otkrivanju i ostvarivanju zajedničkih interesa pri iskorištavanju pozitivnih učinaka procesa izgradnje i usavršavanja vrijednih i praktično primjenjivih znanja i vještina. Ostvarivanje vizije moguće je samo ako Fakultet na institucionalnoj razini dugoročno djeluje kao dinamična, kritična i angažirana visokoobrazovna ustanova, otvorena prema društvenim, znanstvenim i obrazovnim promjenama, ali i akademski autonomna te ideološki neovisna znanstvena i obrazovna organizacija.


Politika kvalitete

Cilj osiguravanja kvalitete izgradnja je mehanizama za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim, znanstvenoistraživačkim i inovacijskim aktivnostima te stručnim i administrativnim djelatnostima na Fakultetu. Ova politika osnovni je okvir za određivanje strategije kvalitete Fakulteta i naših ciljeva kvalitete, a s njom su upoznati i svi djelatnici Fakulteta. Politika kvalitete Fakulteta redovito se nadgleda i po potrebi unapređuje, u skladu s potrebama.


Povijest kvalitete

U želji ostvarenja što kvalitetnijeg procesa obrazovanja kao najznačajnije djelatnosti Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a sukladno međunarodnim normama za kvalitetu, fakultet je imenovao Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, izradio potrebne dokumente te intenzivirao aktivnosti u promicanju sustava kvalitete. U strateškim ciljevima u području upravljanja, nastavne, istraživačke i međunarodne aktivnosti naglasak je na osiguranju i podizanju kvalitete rada. Izrađen je pravilnik za osiguranje kvalitete.
Sustav osiguranja i unaprijeđenja kvalitete nastao je i razvija se kao odraz svijesti akademske zajednice o važnosti kvalitete u visokom obrazovanju i težnji za uspješnom integracijom u “Europski prostor visokog obrazovanja” . Cilj sustava: Razvoj kulture kvalitete i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.


Dokumenti:

Pravilnik za osiguranje kvalitete


Tijela sustava za osiguranje i unaprijeđenje kvalitete


Aktualnosti


Prosudba sustava


Studenska anketa

Pravilnik o studentskoj anketi o kvaliteti nastavnoga rada 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2015/2016 ZS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2015/2016 LJS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2016/2017 ZS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2016/2017 LJS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2017/2018 ZS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2017/2018 LJS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2018/2019 ZS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2018/2019 LJS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2019/2020 ZS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2019/2020 LJS

Agronomski i prehrambeno-tehnološki 2020/2021 ZS 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh