Pok Durdica Vasilj

prof.dr.sc.Đurđica Vasilj (1936.-2014.)

 

 

Prof.dr.sc. Đurđica Vasilj rođena je 23. 4. 1936. godine u Sušaku (Rijeka). Osnovnu školu i realnu gimnaziju završila je u Zagrebu, kao i Poljoprivredno šumarski fakultet 1959. 1960. izabrana za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu, 1964. apsolvirala na PMF (matematika s fizikom) u Zagrebu, 1967. magistrirala, a 1972.doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu.

Kao Fulbrightova stipendistica u USA provodi akademsku 1970./71. U zvanje docenta izabrana je 1974. godine, 1979. u zvanje izvanredne profesorice, 1984. u zvanje redovite profesorice na kolegij „Biometrika i planiranje pokusa“ na preddiplomskim studijima. Na poslijediplomskim studijima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predavala je „Metodologiju znanstvenog rada“, „Biometriku i eksperimentiranje“, te odabrana poglavlja „Biometrike kvantitativnih svojstava“. Redovita profesorica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1984.–2001.

Đurđica Vasilj, istaknuta znanstvenica i redovita profesorica Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakultetu u Mostaru, preminula je 3.12.2014. godine. Svima koji su je poznavali to je veliki gubitak, jer su njen pedagoški i znanstveni rad uzori, a njena pristupačnost, dosljednost i toplina utjeha su i nada kako je čovjek čovjeku ipak prijatelj.

Područje njezina znanstvenog rada metodologija je eksperimentalnoga rada, statistički modeli i analiza kvantitativnih svojstava, primjena procijenjenih genetskih parametara u oplemenjivanju kukuruza, pšenice, duhana i hmelja. Plodna karijera rezultirala je velikim brojem znanstvenih radova i studija, mentorica je 30 magistarskih radova, i 13 doktorskih disertacija, te sveučilišnog udžbenika“Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu“(2001). Važno je istaknuti kako je udžbenik rezultat dugogodišnjeg iskustva nastavnice, te realnih, provedenih pokusa različitih specijalnosti područja agronomske struke u kojima je uglavnom i sama sudjelovala. Osim studentima kojima je namijenjen, velika je pomoć agronomima u stručnom i znanstveno-istraživačkom radu. O profesorici Vasilj najdublje i najljepše dojmove nose upravo studenti. Na njezinim se predavanjima moglo doživjeti posebno ozračje; studenti su upijali svaku riječ: slušali su je pomno, bez žamora, bez zamora; uživali su kako komplicirane metode i postupke objašnjava na jednostavan i razumljiv način. Znala je ispričati pokoju anegdotu, a u digresijama – sve ih s lakoćom pripovijedajući – nikad nije gubila osnovnu nit, pa bi se vratila na početnu temu i zaokružila predavanje dojmljivom poantom.

Bila je članica međunarodnog udruženja EUCARPIA, Hrvatskog agronomskog društva, Hrvatskog genetičkog društva. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim skupovima najviše znanstvene razine i to u pravilu s izlaganjem rezultata vlastitih istraživanja. Obavljala je niz odgovornih dužnosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, kao i Sveučilištu u Zagrebu: starješina profila, predsjednica Povjerenstva za doktorate, prodekanica fakulteta (1985./86.), dekanica fakulteta (1991./92. i 1992./93.), predsjednica Matične komisije za biotehničke znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije (1993.-1995.), članica Upravnog vijeća Sveučilišta (1992.-1995.), predsjednica Republičke komisije za priznavanje novostvorenih sorata kultiviranog bilja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (1991. do 2001.), članica Odbora Sabora RH za dodjelu nagrada za znanstveni rad. 

Za osobite zasluge u znanosti 1995. predsjednik Republike Hrvatske dodijelio joj je odlikovanje Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. O ostalim dostignućima profesorice Vasilj može se govoriti opširno, ali ostaje izraziti zahvalnost i duboko poštovanje ovoj velikoj profesorici, znanstvenici, mentorici i nadasve vrloj ženi. Od osnutka Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u kršnu Hercegovinu njenog supruga Ive Vasilja, dolazila je otvorena srca, s neponovljivim entuzijazmom i širokih vidika, te nadom da će svojim radom dati doprinos i pomoći narodu kojeg je toliko voljela i poštovala. Čuvajmo uspomenu na njene vrline, rad i doprinos u osobnom poštovanju i trajnom sjećanju.

Počivajte smireni u Gospodinu draga profesorice. prof.dr.sc.Zrinka Knezović

 

Anketa

Covid-19

Covid 19 1

Vodič za studente

Vodic

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh