IMG 20150910 142829

U sklopu projekta cjeloživotnog učenja LifeADA na Univerzitetu za prirodne resurse i prirodne znanosti u  Beču je organizirana obuka nastavnog osoblja u periodu od 7.9. do 10.9.2015. Na ovoj su obuci sudjelovali i djelatnici našeg fakulteta, i to doc.dr.sc. Ivan Spužević, Leona Puljić, dipl.ing.agr, te Mladen Zovko, dipl.ing agr. Prvi dan bio je posvećen didaktičkim osnovama nastave, osnovnim načelima poučavanja i ishodima poučavanja.

Ostatak obuke bio je usmjeren na e-učenje (e-learning), gdje su polaznici imali zadatak razviti didaktički koncept za modul koji predaju na fakultetu. Sve aktivnosti su provedene uz pomoć softwarea Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - prilagodljivo objektno-orijentirano dinamičko okruženje za učenje). Riječ je o programskom alatu za izradu elektroničkih obrazovnih sadržaja, te održavanje nastave na daljinu. 

 

IMG 20150907 145050

IMG 20150907 153927

IMG 20150907 163744

IMG 20150908 123415

IMG 20150908 123426

IMG 20150908 132800

IMG 20150908 133217

IMG 20150908 135601

IMG 20150909 094408

IMG 20150909 142832

IMG 20150910 100657

IMG 20150910 134038

IMG 20150910 142829

IMG 20150910 184020

Image 38779ac19076c47a3776ade206ac426af641528cf8eb0d81cc30e880b295e0ad V

Image Ae20c7b33f72b237db9fd166e0680d95798034ccff39fd42ca786fd52adb51f3 V

IMG 20150910 192032

 

Anketa

Covid-19

Covid 19 1

Vodič za studente

Vodic

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh