MDnetDeclaration

Mediteranska prehrana, upisana na UNESCO-ovoj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva,  sastavni je dio mediteranskog identiteta.

Prema UNESCO-ovoj definiciji mediteranska prehrana obuhvaća skup vještina, znanja, rituala, simbola i tradicija, o usjevima, žetvi, ribolovu, stočarstvu, čuvanju, preradi, kuhanju, a posebno sudjelovanju i konzumiranju hrane. Zajedničko objedovanje je temelj kulturnog identiteta i kontinuiteta zajednica diljem mediteranskog bazena. To je trenutak društvene razmjene i komunikacije, afirmacije i obnove identiteta obitelji, grupe ili zajednice.

Nažalost, u posljednje vrijeme brojne lokalne sociološke, demografske i životne promjene prijete ovim lokalnim obrascima proizvodnje i potrošnje hrane. Zbog činjenice da je mediteranska prehrana u padu, projekt Interreg-MD.net planira potaknuti sve sudionike i širu zajednicu radi podizanja svijesti o mediteranskom kulturnom identitetu, baštini i održivom načinu života u skladu s Deklaracijom o mediteranskoj prehrani.

Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet krenuo je u sklopu Interreg Mediteran projekta MD.net s procesom brendiranja proizvoda i usluga koji imaju doticaja s mediteranskom prehranom.

Brend pod nazivom “MedDietDeclaration – People, Culture, Food

” (Deklaracija o mediteranskoj prehrani – ljudi, kultura, hrana) želi postići veću vidljivost i značaj mediteranske prehrane u svim sektorima, poput poljoprivrede, proizvodnje hrane, zdravlja, kulture, sporta, obrazovanja, gospodarstva, turizma, ruralnog razvoja i održivosti.

Usvajanje ove Deklaracije prilika je za lokalne i regionalne aktere da pokažu presudnu ulogu koju mogu odigrati u jačanju ekonomskog potencijala mediteranske prehrane u jako promjenjivim krajolicima i životnim stilovima.

Ovaj poziv je, dakle, poziv za pridruživanje zajednici ove Deklaracije, koja ističe aktivnu ulogu u OBRANI, OČUVANJU i PROMOCIJI mediteranske prehrane.

Brend „MedDietDeclaration“ zaštićen je u Uredu EU za intelektualno vlasništvo i kao takav bit će jedinstven za aplikante u svim zemljama partnerima projekta MD.net (BiH, Portugal, Španjolska, Grčka, Italija, Slovenija, Hrvatska, Cipar i Albanija).

Dobitnici brenda moći će koristiti njegov logo na svojim proizvodima, institucijama, uredima… Brend je trajan i za dobivanje istog nije potrebna nikakva naknada, a sami korisnici brenda imat će svoje mjesto na interaktivnoj karti Europe gdje će se u svrhu promocije naći i kratki opis usluga ili proizvoda koje nude. 

 

Fitomedicina

Fitomedicina1

Vodič za studente

Vodic

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh