Agronomski i prehrambeno–tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru održava obuke za polaganje ispita i izdavanje certifikata u skladu s Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji
  2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji
  5. ruralni razvoj

Popis kandidata

Više informacija na Link

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh