termin online nastave iz kolegija Psihologija prehrane 

Raspored sati za zimski semestar akad. god. 2020./2021.

 LINK ZA PRISTUP NASTAVI: https://meet.google.com/wwp-wpni-ijg

Datum

Od

Do

Psihologija prehrane

12.11.

8.30h

10.00h

Predavanja- doc. dr. sc. Arta Dodaj (2P)

13.11.

8.30h

10.00h

Predavanja- doc. dr. sc. Arta Dodaj (2P)

19.11.

8.30h

10.00h

Predavanja- doc. dr. sc. Arta Dodaj (2P)

20.11.

8.30h

10.00h

Predavanja- doc. dr. sc. Arta Dodaj (2P)

25.11.

15.00h

17.30h

Predavanja- izv. prof. dr. sc. Kristina Sesar (3P)

9.12.

15.00h

17.30h

Predavanja- izv. prof. dr. sc. Kristina Sesar (3P)

16.12.

15.00h

16.30h

Predavanja- izv. prof. dr. sc. Kristina Sesar (2P)

16.12.

16.30h

20.00h

Seminari (5P)

18.12.

16.30h

20.00h

Seminari (5P)

21.12.

16.30h

20.00h

Seminari (5P)

 

LINK ZA PRISTUP NASTAVI: https://meet.google.com/wwp-wpni-ijg

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh