Webinar Mdnet Aptf

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan utjecaj i na prehrambeni sektor.  Kako bi se očuvalo povjerenje potrošača da će hrana biti sigurna i dostupna potrebno je omogućiti neometano kretanje hrane duž prehrambenog lanca. Jedan od bitnih preduvjeta za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19 je očuvanje zdravlja svih osoba uposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom. 

Ovaj webinar izvodit će dr.sc. Anita Jurić, docentica na Agronomskiom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Obučena je za ocjenu, procjenu i primjenu EN ISO standarda 9001: 2008 i HACCP. Jedan od predmeta koje predaje su "Opasnosti vezane uz hranu". Nagrađena je za najbolju poslovnu ideju u oblasti „Poljoprivreda i prehrambena industrija“ od Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (2017.), a pobijedila je na 4. ciklusu Startup akademije u tehnološkom parku INTERA, uz podršku Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini (2018).

Webinar će se održati u srijedu 20.5.2020. u 16 sati. Webinar je na Engleskom jeziku i moguće je postavljati pitanja.

Pridružite se pomoću sljedećeg Google Meet linka! meet.google.com/qsm-ekmj-mgu

MD.net

Interreg Logo

O projektu MD.net

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh