MDnet Naslovna Slika

APTF Sveučilišta u Mostaru predstavio je dosadašnje rezultate projekta Mediterranean Diet - When Brand Meets Peoples (MD.net) u ponedjeljak 29.4.2019. godine. Projekt je dio Interreg MED Programme financiranog od strane Europske Unije, a Sveučilište u Mostaru (APTF) sudjeluje kao jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Sveučilište je partner iz IPA fondova. Projekt okuplja 13 partnera + 17 pridruženih iz 9 država i budžetom od 3,7 mil. EUR. Trajanje je projekta 48 mjeseci, a vodeći je partner talijanska regija Campania.

Cilj je MD.net-a, doprinijeti prepoznavanju mediteranske prehrane kao dijela pametnog gospodarstva ruralnih područja, učvrstiti i istražiti MD.net brend, promovirati ga na međunarodnom tržištu te kreirati trajnu mrežu korisnika, zajednice, poduzeća, sveučilišta i javnih organizacija. Mediteranska je prehrana upisana na Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne baštine pri UNESCO-u, a u 2019 proglašena je najboljom dijetom.

Sveučilište (APTF) sudjeluje u svim aktivnostima, te želi kroz projekt promovirati BiH kao mediteransku zemlju koja njeguje običaje i način života u skladu s idejom Mediterana. Od država koje sudjeluju na projektu BiH, Albanija i Slovenija još uvijek nemaju zaštićenu mediteransku prehranu kao nematerijalnu kulturnu baštinu prepoznatu od UNESCO-a. Cilj je projekta u popis s prepoznatom mediteranskom prehranom uključiti i ove zemlje.

Projekt uključuje suradnju s lokalnom i regionalnom vlasti, te dionike čije aktivnosti se dotiču mediteranske prehrane i uvođenje proizvoda koji poštuju tradicionalne recepte, ali dodaju inovativnost. Uz predstavljanje projekta, aktivnosti i rezultata, razgovaralo se s dionicima o njihovim proizvodima i kako se mogu uključiti u projekt.

Idući sastanak MD.net projekta održati će se u lipnju 2019. u Mostaru. Sudjelovati će svi partneri, a priključiti će se i lokalni dionici. Bit će prezentirani lokalni proizvodi i turistički objekti koji se naslanjaju na mediteransku priču.

 

MD.net

Interreg Logo

O projektu MD.net

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh