Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo
Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji
Rezultati prvog ispitnog roka (26.02.2020.)

Ime i prezime Ocjena -
seminarski rad
Bodovi Ocjena - ispit Konačna ocjena
Gabrijela Pehar Vrlo dobar (4) 30 Vrlo dobar (4) Vrlo dobar (4)
Ivana Oreč Vrlo dobar (4) 27 Dobar (3) Dobar (3)
Milica Bakoč Dobar (3) 34 Izvrstan (5) Vrlo dobar (4)
Ana Vukoja Dobar (3) 31 Vrlo dobar (4) Vrlo dobar (4)

Prof. dr. sc. Mirela Kopjar
Ocjenjivanje pismenog ispita:
izvrstan: 35 – 31,5
vrlo dobar: 31,4 – 28
dobar: 27,9 – 24,5
dovoljan: 24,4 – 21
Ocjena seminarskog rada donosi 40% ukupne ocjene a pismenog ispita 60%

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh