Obavijest za studente:


Ispit iz kolegija Nutritivna potpora održat će se u četvrtak 26.8. s
početkom u 11:30h


Ispit iz kolegija Fiziologija probave održat će se u petak 27.8. s
početkom u 10h.


Ispit iz Dijetoterapije će u petak 27.8. i to za studente Buljan,
Cvitković, Ćosić i Karlović s početkom u 11:30h,

Za studente Kožul,
Planinić i Sablje s početkom u 12:30h.


Ispiti će se održati na fakultetu.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh