Temeljem popisa koji je proslijedila kolegica Marija Lasić studenti koji ne mogu pristupiti predroku u ponedjeljak 18.1. su:
 
Nutricionizam:
  1. Ljubica Andačić
  2. Matea Bošković 
  3. Ana Planinić
Bilinogojstvo:
  1. Ivana Raos
  2. Marko Blaević
  3. Kristina Prlić
Zootehnika:
  1. Dragan Burić
  2. Mario Sabljo
  3. Mato Perica
Nastavnik Zrinka Knezović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh