Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u srijedu, 11.3.2020. godine, u 11:30 sati održana je radionica za sve studente Fakulteta s temom „ECTS i sustav sveučilišnih izbornih kolegija“. Radionicu je održao sveučilišni Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u suradnji sa Studentskim zborom. Na radionici se prezentirao sustav sveučilišnih izbornih kolegija, njegova svrha, način odabira kolegija te mogućnosti koje se studentima pružaju. Senat Sveučilišta je u rujnu 2019. godine donio Odluku o uspostavljanju sustava sveučilišnih izbornih kolegija, kojom su definirani ciljevi, okvir i osnovne karakteristike sustava te popis sveučilišnih izbornih kolegija za ak. 2019./20. godinu.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh