U Mostaru je 06.11.2019. godine u sklop „16. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini", predstavljen ERASMUS+ projekat Europske unije HarISA (the ERASMUS+ CBHE project Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture).

HarISA projekt ima za cilj pružiti podršku modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u oblasti zaštite bilja i doprinijeti saradnji između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u provođenju EU politika kad je u pitanju zaštita bilja.

Također, projektom se želi osigurati prijenos znanja, vještina i kompetencija sa svrhom postizanja održive uporabe pesticida i primjene glavnih načela integrirane zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Link to English version

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh