Naziv projekta: Mediteranska prehrana - When Brand Meets Peoples

Ukupni proračun: 3.727.330,00 EU

Trajanje projekta: 1.2.2018 - 31.1.2022

Web stranica: https://mdnet.interreg-med.eu/

Projekt se bavi problemima trenutno zanemarenih i nerazvijenih mogućnosti mediteranske prehrane (MD – Mediterranean Diet).

MD je sastavni dio mediteranskog identiteta, unesen u UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine, a uključuje skup vještina, znanja, rituala, simbola i tradicija povezanih s kulturama, krajolikom, načinom života, načinima rada (usjevi, berba, ribolov, stočarstvo, očuvanje, kuhanje, dijeljenje i konzumiranje hrane).

Glavni cilj projekta je prepoznati mediteransku prehranu (MD) kao priliku za pametan gospodarski rast udaljenih ruralnih područja. Cilj će se postići povećanjem znanja, transnacionalnim umrežavanjem, pilot aktivnostima (obrazovanje, brendiranje, inovacije), prijenosom znanja i iskustava stečenih od tri pilot aktivnosti u druge regije te kapitalizacija rezultata projekta do strateške razine.

Projekt će ojačati istraživanje MD-a u skladu s UNESCO-vom Međunarodnom konvencijom o prehrani koja će kombinirati sveobuhvatne koncepte MD-a s inovativnim alatima. Koristit će se tradicionalne i inovativne mjere (kao kooperativna ekonomija) koje će podići svijest o ekonomiji MD na novoj razini kvalitete kroz integraciju dionika na temelju 4-spiralnog pristupa (gospodarstvo, lokalna zajednica, sveučilište, ljudi).

Partneri na projektu:

Regija Campania – Italija, kao nositelj projekta,

Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet - BiH, 

Sveučilište iz Algarve – Portugal,

RERA Split – Hrvatska,

Regija Krete – Grčka,

Zaklada mediteranske prehrane Catalune – Španjolska,

Regija Emilia Romagna – Italija,

e Zavod – Slovenija,  

Službena trgovačka, industrijska i pomorska komora Seville – Španjolska,

Povjerenstvo za Euromediteransko partnerstvo lokalnih i regionalnih vlasti Sicilija - Italija,

Zajednica albanskih općina – Albanija,

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva, ribarstva i prehrane Catalune – Španjolska

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh