Harisa LogoHarISA - međunarodna suradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području biljnog zdravstva u održivoj poljoprivredi

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru započeo je s provedbom značajnog obrazovnog projekta. ProjekCleart pod nazivom HarISA - Harmonizacija i inovacije o doktorskim studijskim programima biljnog zdravstva za održivu poljoprivredu važan je za suvremenu održivu poljoprivrednu proizvodnju i sveobuhvatnu brigu za zdravlja biljaka jer uključuje razvoj i primjenu sofisticiranih metoda zaštite bilja temeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Bez visokoobrazovanih stručnjaka koji dobro poznaju problematiku svih aspekata biljnog zdravstva u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji nemoguće je ostvariti ove ciljeve.

Projekt HarISA odobren je u sklopu programa Erasmus+, a u području Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju od strane Europske agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Ovaj projekt ima ambiciju uskladiti i modernizirati doktorsko obrazovanje na području zapadnoga Balkana te stvoriti mrežu istraživača sposobnih za odgovor na trenutne izazove u biljnom zdravstvu. Projektom se želi osigurati potpora modernizaciji i internacionalizaciji visokoga obrazovanja u području biljnoga zdravstva te pridonijeti suradnji između Europske unije i zemalja zapadnoga Balkana u provedbi politike Europske unije vezane za biljno zdravstvo. Također, želi se osigurati stjecanje znanstvenih spoznaja i prijenos vještina i kompetencija za postizanje održive uporabe pesticida i primjenu načela integrirane zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Projekt je prijavilo Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet kao koordinator, u suradnji s partnerima iz zemalja Europske unije: Hrvatska, Italija, Bugarska i Grčka i zemalja tzv. regije Zapadni Balkan: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija.

Projektom će se postići specifični ciljevi: uskladiti, unaprijediti i modernizirati programe doktorskoga studija iz područja biljnoga zdravstva među partnerskim sveučilištima da bi se povećale sposobnosti doktora znanosti za odgovor na globalne probleme u biljnom zdravstvu; razviti zajednički okvir i nacrt nastavnoga programa međunarodnoga združenog doktorskog studija u biljnom zdravstvu; poticati regionalnu integraciju u području istraživanja i obrazovanja za biljno zdravstvo unutar zemalja zapadnoga Balkana i između zemalja zapadnoga Balkana i EU zemalja.

Link to English version

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh