AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Preddiplomski studij

Prehrambena tehnologija

Predmet:    TEHNOLOGIJA PRERADE SIROVINA BILJNOG PODRIJETLA

(dio ispita iz Tehnologije ulja)

 

REZULTATI  PISMENOG  KOLOKVIJA

održanog  2.9.2021.

 

  1. Lara Artuković……………………………………….. dobar (3)

 

 

 

Napomena:

U slučaju da student nije zadovoljan navedenom ocjenom na kolokviju može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ili manju ocjenu.

 

6.9.2021.

________________________

 prof. dr. sc. Tihomir Moslavac

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh