Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Mostaru
Preddiplomski studij: Prehrambena tehnologija
Kemija hrane

Rezultati ispita održanog 26. 2. 2020.

Ime i prezime Bodovi Ocjena
Kristina Čolak 36,8/50 Dobar (3)
Jasna Soće 30/50 Dovoljan (2)
Nina Džidić 31/50 Dovoljan (2)
Nevenka Jolić 30/50 Dovoljan (2)
Petra Kovač 21,15/50 Nedovoljan (1)
Katarina Čorluka 18,85/50 Nedovoljan (1)
Zvonimir Pehar 23,05/50 Nedovoljan (1)
Maja Rotim 12,7/50 Nedovoljan (1)
Ivona Mandić 17,85/50 Nedovoljan (1)
Josip Kovač 11,9/50 Nedovoljan (1)

Prof. dr. sc. Mirela Kopjar

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh