Odlukom Fakultetskog vijeća, u sklopu Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta utemeljen je Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo. Nastavni moduli pripremljeni u Zavodu, pod različitim nazivima i u različitom opsegu prisutni su u svim nastavnim planovima od osnivanja Fakulteta do danas. Danas je nastava sistematizirana u dvije uže znanstvene discipline: Vinogradarstvo kojem pripadaju moduli Vinogradarstvo I (preddiplomski studij) i Vinogradarstvo II (diplomski studij) dnosno Vinarstvo kojem pripadaju predmeti Vinarstvo I (preddiplomski studij) i Vinarstvo II (diplomski studij).

U cilju unapređenja nastavnog procesa Zavod je inicirao, a uz potporu Fakulteta i studenata i realizirao sadnju vinograda na oglednom polju Heliodrom u Rodoču. Prvih 650 trsova kolekcijskog vinograda zasađeno je u ožujku 2008. godine. Sadnja je nastavljena u ožujku 2009., zatim u ožujku 2010. te siječnju 2011. godine. Na ovim površinama studenti odrađuju vježbe iz vinogradarstva i zaštite vinove loze, te obveznu studentsku praksu. Prva berba u najstarijem vinogradu obavljena je u jesen 2012. godine te je prvi put proizvedeno fakultetsko vino koje je nakon berbe 2013. dobilo ime i zove se Mlado vino.

Pored nastave i unaprjeđenja nastavnog procesa Zavod radi na istraživačkoj djelatnosti, izradi projektne dokumentacije, suradnji s gospodarskim subjektima i obiteljskim gospodarstvima, te suradnji sa zakonodavnom i izvršnom vlasi na svim razinama prilikom izrade strateških dokumenata (Operativni programa razvoja vinogradarstva u F BiH (2007/2008), Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga u F BiH (2009), Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u F BiH za razdoblje od 2014. do 2018. godine (2013)) i prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na reguliranje poljoprivredne proizvodnje i prerade. 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh