SVEUČILIŠTE U MOSTARU

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Preddiplomski studij/Smjer : Prehrambena tehnologija

Kolegij: OPĆA MIKROBIOLOGIJA

Rezultati  pismenog ispita koji je održan 7. rujna 2021.

  1. BONČA Ante               dovoljan (2) 
  2. MARIJANOVIĆ Ante   dovoljan (2)

Nositelj kolegija : dr.sc. Višnja Vasilj, izv.prof.

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh