Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

 

Pismeni ispit iz Biokemije, održan  9. 9. 2021.

 

 

Ime i prezime

Bodovi/ocjena

 

Prehrambena tehnologija

 

1.

Monika Ivanković

64

2.

Marijeta Čuvalo

48

3.

Bošković Laura

10

 

Zootehnika

 

1.

Ivan Papac

55

 

Agronomija- Opći smjer

 

1.

Gabriela Alilović

Dobar (3)

2.

Patricia Lozančič

Dovoljan (2)

3.

Gabriela Radoš

Dovoljan (2)

4.

Sara Kudić

Nedovoljan (1)

5.

Božen Spajić

Nedovoljan (1)

6.

Josip Galov

Nedovoljan (1)

7.

Mateo Raič

Nedovoljan (1)

 

 

 

 

Za položen test bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova. 

Uvid u radove, upis ocjena i usmeni dio ispita (za studente Prehrambene tehnologije) održat će se u utorak, 14. 9. 2021. u 9:00 h.

 

:

 

 

  1. sc. Stanislava Talić, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh