Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati kolokvija iz kolegija Sirovine biljnog podrijetla (kakao zrno, kava, čaj…) od  2. 9. 2021.

 

Redni broj

Ime i prezime

Ocjena

1.

Ante Marijanović

3

2.

Nikolina Turudić

                        4

 

                                                                                              prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

 

 

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati kolokvija iz kolegija Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla (voće i povrće) od 2. 9. 2021.

 

Redni broj

Ime i prezime

Ocjena

1.

Marina Jukić

2

2.

Lea Lučić

2

 

                                                                                              prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati ispita iz kolegija Sirovine biljnog podrijetla od 2. 9. 2021.

 

Redni broj

Ime i prezime

Ocjena

1.

Mirjana Jukić

3

 

 

 

Ostali studenti nisu položili ispit

                                                                                              prof. dr. sc. Drago Šubarić

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh