Silvija Erceg – nedovoljan (1)

Vlatka Živkušić – nedovoljan (1)

Anđelko Bulić – vrlo dobar (4)

Ana Vukoja – dobar (3)

Karla Akmadžić – nedovoljan (1)

Martina Kvesić – vrlo dobar (4)

Dajana Konta – nedovoljan (1)

Maja Jelinić – nedovoljan (1)

Marija Bezer – dobar (3)

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh