REZULTATI PISMENIH ISPITA, održanih 21. veljače 2020. godine.                                                                                                                                                                                                                      

Ispita iz modula Opće voćarstvo:

 1. Babić Martina………………………………………………………………dovoljan (2)
 2. Barić Ružica…………………………………………………………......nedovoljan (1)
 3. Marić Nikolina…………………………………………………………......dovoljan (2)
 4. Grgić Ivana…………………………………………………………………dovoljan (2)
 5. Selimović Srđana………………………………………………………...nedovoljan (1)

_______________________________________________________________________________

 Ispita iz modula Specijalno voćarstvo:

 1. Jukić Lucija…………………………………………………………….....dovoljan (2)
 2. Mara Radoš……………………………………………………………..nedovoljan (1)
 3. Juko Danijela …..…………………………………………………………..dovoljan(2)
 4. Barić Ružica……………………………………………………………..nedovoljan (1)
 5. Matković Jug…………………………………………………………… nedovoljan (1)
 6. Kalfić Mišela…………………………………………………………….nedovoljan (1)
 7. Vukadin Martina……………………………………………………………dovoljan (2)
 8. Vukšić Josipa……………………………………………………………….dovoljan (2)
 9. Brajković Davor…………………………………………………………….dovoljan (2)
 10. Grbešić Danijela……………………………………………………………dovoljan (2)

__________________________________________________________________________________

Studenti mogu pogledati svoje testove u vrijeme redovitih konsultacija.

 

Rezultati pismenog ispita iz modula Voćarstvo II održan 24. veljače  2020. godine

 1. Josip Jerković……………………………………………………………………dovoljan (2)
 2. Drago Šiljeg…………………………………………………………………......dovoljan (2)
 3. Marija Dragićević……………………………………………………………………….NPI
 4. Josip Piplica……………………………………………………………………………..NPI

Studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme redovitih konzultacija.

doc.dr.sc. Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh