SVEUČILIŠTE U MOSTARU

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Diplomski studij/Smjer : BILINOGOJSTVO

Kolegij: MIKRORGANIZMI I BILJKE

Rezultati  pismenog ispita koji je održan 26. veljače 2020.

  1. Ante Ćurić 20,5/40   bodova          dovoljan (-2)  usmeni u petak 28.2. u 12:30
  2. Kadijević Luka 16,5/40   bodova           ½                   usmeni u petak 28.2. u 12:30
  3. Šiljeg Drago 16,5/40    bodova         ½                  usmeni u petak  2. u 12:30
  4. Bošnjak Iva 4,5/40    bodova        nedovoljan (1)

 

Kolegij:  MIKROBIOLOŠKA SIGURNOST I KONTROLA HRANE

Rezultati  pismenog ispita koji je održan 26. veljače 2020.

1.Vukadin Mate prvi dio dobar (3); drugi dio dovoljan (2); seminar dovoljan (2):konačna dovoljan (2)

2.Opančar Marin prvi dio dobar (3); drugi dio dovoljan (2);seminar vrlo dobar (4):konačna  dobar (3)                           

Upis ocjene u petak 28.2.2020. u 12:30.  

  1. Marija Njavro prvi dio drugi dio dovoljan (2); seminar vrlo dobar (4): konačna

Nositelj kolegija : doc. dr.sc. Višnja Vasilj

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh