Pokusni poligon-pokušalište Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, smješteno je u prostoru bivše vojarne "Stanislav Baja Kraljević" u Rodoču. Nekorištene i zapuštene zemljišne površine radom i velikim zalaganjem uposlenika i studenata Fakulteta revitalizirane su i pretvorene u nasade različitih voćnih kultura i vinove loze. Trenutno je pod nasadima oko 9 hektara. Prvi nasad mješovitih voćnih kultura (jabuka, kruška, šljiva, trešnja, dunja) površine 0,8 ha podignut je još 2008. godine. Tijekom 2009. i 2010. godine podignut je vinograd žilavke i blatine na površini od 2,5 ha. Nasadi šipka i smokve na površini od 4 ha podignuti su 2010. godine, a 300 stabla višnje maraske posađeno je 2012. godine. U sklopu pokušališta nalazi se i eksperimentalni nasad kupine i aronije te manji zasad različitih aromatičnih i ljekovitih biljaka. Istovremeno sa podizanjem nasada voćnih kultura i vinove loze započeto je i postavljanje sustava za natapanje, koje je završeno 2012. godine, tako da su danas svi nasadi pod sustavom za natapanje kap po kap.

Kolekcijski nasad autohtonih sorti vinove loze s područja Hercegovine

Na pokusnom poligonu nalazi se i vrijedna kolekcija različitih sorata vinove loze što je posebice vrijedno po pitanju nekih gotovo izumrlih autohtonih sorti. Kolekcijski nasad sorata vinove loze podignut je u periodu od 2011. od 2014. godine. Sorte Bena, Čevruša, Žilavka, Šilja, Krkošija, Zložder, Žestac, Medenka samo su neke od tridesetak različitih sorti trenutno prisutnih u kolekcijskom nasadu. Samo prikupljanje sorti bio je dosta težak i mukotrpan posao koji je zahtijevao pronalazak te determinaciju sorte. Nakon toga pristupilo se uzimanju plemki koje su kasnije cijepljene na podloge, a uzgojene sadnice posađene u kolekcijski nasad.  Svaka sorta posađena u nasadu je evidentirana i obilježena tako da se u svakom trenutku može utvrditi o kojoj sorti se radi. Osim za potrebe studenata ovaj nasad je bitan i za hercegovačke vinogradare koji mogu neku od ovih sorti vratiti u svoje vinograde, uzimanjem plemki sa pojedine sorte.

Budući da su nasadi podignuti na lokalitetu gdje su tijekom godine uobičajeni jači udari vjetra podignut je i vjetrozaštitni pojas u dužini oko 300 metara.

Pokušalište-vrlo bitan segment nastavnog procesa

Pokusni nasadi u Rodoču podignuti su sa ciljem kako bi se studentima omogućilo obavljanje praktične nastave iz različitih modula preddiplomskog i diplomskog studija. Praktična nastava koristan je i prijeko potreban način stjecanja znanja iz područja kojima će se studenti jednog dana baviti. Na pokusnom poligonu u Rodoču izvode se predavanja i vježbe iz većeg broja modula koji su prvenstveno vezani za voćarstvo i vinogradarstvo ali i modula iz zaštite bilja, pedologije, mehanizacije i dr. Studenti tijekom praktične nastave prolaze sve aktivnosti u voćnjaku i vinogradu, od sadnje od formiranja različitih uzgojnih oblika, rezidbe, gnojidbe, zaštite kultura od bolesti i štetnika pa sve do berbe. Pored redovne nastave i vježbi, svi studenti preddiplomskog studija agronomije obavezni su 14 dana stručne prakse obaviti na pokusnom poligonu.

Pokusni nasadi imaju veliki značaj i za same nastavnike budući da nastavnicima omogućuju provedbe različitih znanstvenih istraživanja i provedbu različitih poljskih pokusa. Na pokusnom poligonu postavljeni su i suvremeni uređaj za praćenje pojave najvažnijih uzročnika bolesti vinove loze te uređaji za praćenje vremena pojave i brojnosti populacije različitih štetnika. Ovi uređaji imaju veliku važnost u prognozi pojave pojedinih štetnika, znanstveno-istraživačkom radu, kako i u nastavi u sklopu modula iz zaštite bilja (fitomedicine). U sklopu pokusnog poligona nalazi se i laboratorij za ispitivanje ispravnosti uređaja za aplikaciju pripravaka za zaštitu bilja. Praktičnom nastavom u ovom laboratoriju studenti imaju priliku upoznati metode i tehnike aplikacije pesticida, vidjeti različite modele uređaja za njihovu primjenu, upoznati se sa prednostima i nedostacima, te prikladnosti uređaja za pojedine formulacije pesticida, vrstu štetnika koji se kontrolira i kulturu koja se štiti.

U organizaciji Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na pokusnom poligonu u Rodoču organizirano je i prvo natjecanje orača Hercegovine. Natjecanje je održano sredinom travnja 2010. godine a učestvovalo je 14 orača iz cijele Hercegovine, među njima i pet studenata našeg fakulteta.

U idućoj godini planirana je sadnja nasada trešnje na površini od 0,5 ha sa novim sortama i novim tehnologijama koji se trenutno koriste u proizvodnji trešnje.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh