Autor

Naslov

Vrsta građe

Godina završetka

1.

Babić, Ivan

Učinak različitih mliječnih zamjenica na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje teladi 

2019

2.

Šaravanja, Paulina

Pomološka i nutritivna svojstva te genetska raznolikost divljeg šipka (Punica Granatum L.) na području zapadne Hercegovine 

2017

3.

Barbarić, Miro

Utjecaj gnojidbe fosforom na period i kakvoću stolnog grožđa sorte Victoria

2017

4.

Rumora, Jasna

Analiza biološkog potencijala i kakvoće grožđa i vina cv."Plavac mali"(V.vinifera L.) u uvjetima melioriranog krša na Pelješcu

2017

5.

Sefo, Elma

Utjecaj koncentracija soli u hranjivoj otopini na dinamiku rasta presadnica povrća uzgajanih sistemom plutajućih kontejnera

2017

6.

Jukić-Grbavac, Marija

Mikrobiološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva kefira proizvedenog od kravljeg i kozjeg mlijeka tijekom skladištenja

2016

7.

Vasilj, Višnja

Genetska identifikacija i simbiozna učinkovitost autohtonih sojeva Rhizobium leguminosarum bv.viciae izoliranih iz različitih tipova tala Hercegovine

2013

8.

Ivanković, Stanko

Modificiranje sadržaja omega-3 masnih kiselina u mesu tovnih pilića

2012

9.

Matić, Anto

Kvalitativne razlike Livanjskog sira proizvedenog na obiteljskim gospodarstvima i u industrijskim uvjetima i utjecaj na preference potrošača

2012

10.

Čulin, Sanja

Razlike sadržaja masti i masnih kiselina u mesu konzumnog šarana ovisne o godišnjem dobu i načinu uzgoja

2011

11.

Ivanković, Anita

Fizičko-kemijske i biološke značajke Blidinjskog jezera

2010

12.

Arar, Katica

Rasprostranjenost, varijabilnost, uzgoj i primjena autohtonih vrsta roda Celtis L. u Hercegovini = Spreading , variability, breeding and used indigenous species of the genus Celtis L. of Herzegovina

2010

13.

Spužević, Ivan

Ekonomičnost proizvodnje i racionalizcija rada pri zaštiti vinove loze

2010

14.

Glavić, Midhat

Utjecaj roka sjetve,razmak sjetve i gnojidbe na prinos i kakvoću crvene djeteline (Trifolium pratense L.)

2008

15.

Pavličević, Jerko

Ekonomsko-tehnološki učinci primjene mananoligosaharida u tovu kalifornijske pastrve

2007

16.

Ostojić, Ivan

Žilogriz, Capnodis tenebrionis(Linne,1761)(COLEOPTERA:BUPRESTIDAE),najznačajniji štetnik koštičavih voćaka u Hercegovini

2005

17.

Herceg, Nevenko

Utjecaj kultivara i rokova sadnje na količinu i kakvoću priroda krumpira u Hercegovini

2003

18.

Ivanković, Marko

Konkurentnost BiH proizvodnje vina na svjetskom tržištu = The competitiveness of B&H wine production on the world market

2003

19.

Rozić,Ivan

Istraživanje utjecaja preventivnog i plansko servisnog održavanja na učinkovitost i pouzdanost pojedinih sustava poljoprivrednih traktora

1999

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh