Zavod za voćarstvo utemeljen je 2006. godine na 78. sjednici Fakultetskog vijeća. Od samog utemeljenja, u sklopu različitih kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Agronomije, Zavod izvodi nastavu unutar različitih disciplina znanstvenih grana bilinogojstva i voćarstva. Posebna pozornost u aktivnostima Zavoda posvećuje se stvaranju materijalnih i kadrovskih pretpostavki za nesmetano i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa i drugih sadržaja vezanih uz zadatke Fakulteta. Zavod podupire i razvija znanstveni rad na istraživanju bioloških i gospodarskih osobina vrsta, sorata i podloga voćaka, pomoekološkim istraživanjima i utvrđivanju skladišne sposobnosti voća. Djelatnici Zavoda pružaju i savjetodavne usluge u okviru voćarske proizvodnje i rasadničarstva, pri planiranju i podizanju voćnjaka, uzgoju i njezi voćnjaka te berbi i skladištenju ubranih plodova, a svoj doprinos daju i tijelima javne uprave na svim razinama vezano uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti bilinogojstva i voćarstva.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top