Povezivanje nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada temeljna je misija Zavoda za ribarstvo, zoologiju i zaštitu voda. Uz sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, Zavod vrši temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja okviru različitih disciplina znanstvenih grana ribarstva, zoologije, ekologije i zaštite okoliša (voda). Time se studentima pruža mogućnost da se na najučinkovitiji način upoznaju s metodama bioloških istraživanja na terenu.

Za potrebe gospodarstva, Zavod pruža sve vrste konzalting usluga, provodi laboratorijska, terenska i daljinska ispitivanja sa svrhom izrade ribarskih osnova, stručnih podloga, elaborata i studija utjecaja na okoliš 20 (tehnička mjerenja i ispitivanja na terenu, laboratorijske analize uzoraka), provodi istraživanja u svrhu otkrivanja i suzbijanja zagađivača ekosustava, provodi monitoring program u cilju nadzora i procjene stanja živih resursa voda kao i ispravnosti hrane iz voda, obavlja stručne poslove zaštite voda, organizira znanstvene skupove i radionice, a sukladno razvoju znanosti i gospodarskim prilikama razvija i druge aktivnosti koje su po svojoj prirodi u vezi s temeljnom djelatnošću Zavoda, odnosno služe obavljanju navedenih aktivnosti.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top