Zavod je utemeljen 2006. prvenstveno s ciljem prenošenja teorijskog i praktičnog znanja studentima preddiplomskih i diplomskih studija, ali i svim zainteresiranima za znanstvene discipline  oplemenjivanja bilja, genetike, sjemenarstva, biometrike i planiranja pokusa, ali i za pružanje usluga savjetovanja, planiranja pokusa i statističke analiza podataka kao i interpretacije dobivenih rezultata.

Na preddiplomskom studiju djelatnici Zavoda sudjeluju u nastavi na predmetima Biometrika, Biostatistika, Genetika i Oplemenjivanje bilja, a na diplomskom studiju na predmetima Sjemenarstvo, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Pokusi u bilinogojstvu, te Uvod u znanstveno-istraživački rad. Također, kroz predmet Statističke metode (u agroekonomici, stočarstvu, bilinogojstvu, zaštiti okoliša) te Metodika znanstveno-istraživačkog rada, djelatnici Zavoda sudjeluju i u izvođenju nastave na doktorskom studiju Fakulteta.

U sklopu Fakulteta opremljena je učionica sa dvadeset računala, gdje se obavlja dio vježbi iz statističkih predmeta za studente koji se upoznaju s temeljnim programima za statističku obradu podataka, te stječu znanja koja će im pomoći pri izradi završnih i diplomskih radova, kao i u budućem profesionalnom radu.

S ciljem očuvanja genetske raznolikosti unutar vinove loze i drvenastih voćnih vrsta na području Hercegovine, na fakultetskom poligonu u Rodoču zasađena je poljska kolekcija autohtonih i udomaćenih sorti vinove loze, s 30 različitih genotipova. Kolekcija služi za rad djelatnicima Zavoda, ali i pri izradi završnih i diplomskih radova studenata. Značajan doprinos Zavoda je i sudjelovanje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima s ciljem identifikacije, prikupljanja i očuvanja biljnih genetskih izvora u našoj regiji, kao i izvođenje prvog IPA projekta na Sveučilištu u Mostaru, financiranog iz europskih pretpristupnih fondova (IPA Adriatic CBC program – projekt NEXT). Uz mnogobrojne znanstvene i stručne radove djelatnici Zavoda aktivni su i izdavanju knjiga i fakultetskih udžbenika. Težnja Zavoda je u opremanju biotehnološkog laboratorija, gdje bi se obavljala ispitivanja biljnog i životinjskog materijala na molekularnoj razini, kultura biljnog tkiva, kao i praktičan rad studenata koji slušaju predmete Genetika i Oplemenjivanje bilja na svom studiju. 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top