Zavod za ekonomiku i menadžment utemeljen je 2006. godine na 78. sjednici Fakultetskog vijeća. Nastavni moduli pripremljeni u okviru Zavoda u različitom broju, pod različitim nazivima i u različitom opsegu prisutni su u svim nastavnim planovima od utemeljenja Fakulteta do danas. Nastavni moduli na preddiplomskom i diplomskom studiju sistematizirani su u tri uže znanstvene discipline - Ekonomika poljoprivrede, Tržište i marketing te Agrarna politika i ruralni razvoj, dok se na doktorskom studiju izvodi modul Agrarna i ruralna politika. Akademske 2010./2011. godine bio je uspostavljen master studij ekonomike poljoprivrede pod nazivom Poljoprivreda i EU koji je egzistirao dvije akademske godine.

Djelatnici Zavoda bave se istraživanjima u području agroekonomskih znanosti: Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu, Savjetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ekonomika ruralnog turizma, Metodologija znanstvenih istraživanja u ekonomici poljoprivrede, Svjetska poljoprivreda i prehrambena sigurnost, Agrarna politika i sustav subvencija u poljoprivredi, Položaj poljoprivrede u međunarodnim integracijskim procesima CEFTA EU, Strukturne promjene u poljoprivredi BiH, Politika ruralnog razvoja, Ruralna ekonomika i ruralno tržište rada, Ruralno siromaštvo i socijalna inkluzija; Sociologija sela i ruralnih područja, Istraživanje tržišta i prometa poljoprivrednih i agroindustrijskih proizvoda, Istraživanje i upravljanje marketingom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; Tranzicija gospodarskog sustava BiH u procesu EU integracija, Ekonomska politika, Granske ekonomike, Tržišnost poljoprivredne proizvodnje, Regionalni razvoj poljoprivrede u BiH, Ruralni turizam i upravljanje prirodnim resursima. 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top