Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Ime i prezime

 

prof. dr. sc. Anita Ivanković

prodekan za nastavu, predsjednik Povjerenstva,

doc.dr.sc. Anita Jurić

koordinator kvalitete, član Povjerenstva,

doc.dr.sc. Ana Mandić

predstavnik nastavnog osoblja, član Povjerenstva,

Ivana Božić, dipl. iur.

predstavnik administracije, član Povjerenstva

Marija Bevanda

predstavnik studenata, član Povjerenstva


 

Sastanci s predstavnicima studenata

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top