Agronomski i prehrambeno–tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru obavještava početak obuke za polaganje ispita i izdavanje certifikata u skladu s Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji
  2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji
  5. ruralni razvoj

Prijave se zaprimaju do 6.11.2020. god. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti zahtjeve za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita (Zahtjev) na adresu: Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biskupa Čule bb 88 000 Mostar, s naznakom za obuke savjetodavaca.

Uz zahtjev kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeće dokumente:

  1. osobnu kartu,
  2. diplomu fakulteta (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
  3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja zvanja diplomiranog inženjera poljoprivrede
  4. dokaz o uplati iznosa utvrđene naknade troškova za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje

Visina naknade troškova pohađanja obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata po kandidatu iznosi 500 KM. Naknadu snosi kandidat, odnosno poslodavac kod kojeg je kandidat uposlen i uplaćuje je na račun stručne ustanove. Uplate vršiti na Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilište u Mostaru, Biskupa Čule bb, na račun broj 3381302271314953 otvoren kod UniCredit Bank Mostar d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar s naznakom za obuke savjetodavaca.

Za dodatne informacije kontaktirati nas na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te na telefon 00387 36 337 102/ 337 122 i 00387 63 423 971.

O detaljima točnog početka i vremena izvođenja nastave kandidati će biti pravovremeno obavješteni, a obavijest će biti dostupna i na stranicama fakulteta.

Dodatne informacije možete naći i na stranicama FMPVŠ.

Planovi obuke dostupni u prilogu: 

Zahtjev

Vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje

Voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje

Stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje

Ratarstvo, povrćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje

Ruralni razvoj

VODIČ ZA  ZA POHAĐANJE OBUKE, POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I DOBIVANJE CERTIFIKATA ZA POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama FBiH

Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/15)  

Covid-19

Covid 19 1

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Contacts

Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Student Services: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

FACULTY ACCOUNTS

Bank account (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Foreign currency account: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Bank account Student Union (KM):  
3381302231566875

Go to top