IMG 5134

Dana 16. rujna 2016. god., s početkom u 11,00 sati održana je javna obrana doktorske disertacije polaznice Marija Jukić Grbavac, mr.sc., pod naslovom “Mikrobiološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva kefira proizvedenog od kravljeg i kozjeg mlijeka tijekom skladištenja” pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Bogut, predsjednik Povjerenstava za obranu doktorske dizertacije, prof.dr.sc. Stanko Ivanković, član i mentor i prof.dr.sc. Milica Vilušić, član i koomentor. Doktorska disertacija je odrađena u sklopu studijskog smjera Zootehnika poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivreda i zaštita okoliša“ Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  

Doktorandica je kroz usmeno izlaganje iznijela značaj proizvodnje autohtonih proizvoda u Bosni i Hercegovini naročito na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te sve veće zahtjeve potrošača za što više takvih proizvoda na tržištu. Naravno glavni preduvjet da bi ti proizvodi se našli na tržištu je njihova kvaliteta, zdravstvena ispravnost i senzorska prihvatljivost što je između ostaloga potvrđeno ovim istraživanjem. 

Cilj istraživanja je bio da se istražit utjecaj tehnoloških parametara tijekom proizvodnje kefira od kravljeg i kozjeg mlijeka na njegovu mikrobiološku, fizikalno-kemijsku i senzorsku kvalitetu, te nakon provedene optimizacije tehnološkog procesa proizvodnje, a vodeći pri tom računa da početna kvaliteta bude što bliža industrijski proizvedenom kefiru na koji su potrošači navikli, nastaviti proizvodnju kefira od kravljeg i kozjeg mlijeka, pratiti iste parametre kvalitete tijekom skladištenja unutar roka trajnosti proizvoda usporedo s industrijski proizvedenom kefirima od kravljeg i kozjeg mlijeka. Time bi se potvrdila i hipoteza o održivom razvoj malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon što je kandidat upoznao auditorij sa metodama i materijalima rada, te iznio postignute rezultate uz argumentiranje svega navedenog izneseni su zaključci vezani za tehnološke parametre proizvodnje kefira iz punomasnog i obranog kravljeg i kozjeg mlijeka koji kvalitetom udovoljavaju standardima vezanim za prehrambene proizvode, a senzorski su najbolje ocijenjeni od strane panela i od potrošača su prvi po preferenciji i stupnju dopadanja. Drugi dio istraživanja donio je zaključak o vrsti kefira (kefir od kravljeg i kozjeg mlijeka) udjelu masti (iz punomasnog mlijeka) u kefiru, te pratećim tehnološkim parametrima proizvodnje kefira (temperatura pasterizacije i vrijeme pasterizacije 90°C/15 minuta te temperatura fermentacije 25°C za kravlji odnosno 18°C za kozji kefir) s najboljim fizikalno-kemijskim, mikrobiološkim i senzorskim značajkama. Izdvojena su dva uzorka kefira od punomasnog kravljeg i punomasnog kozjeg mlijeka koja su uspoređena s industrijskim u svježem stanju kao i tijekom skladištenja pri čemu nisu uočene bitne razlike.  Potvrđena je osnovna hipoteza istraživanja da se iz kravljeg i kozjeg mlijeka sa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva može proizvesti tradicionalni fermentirani napitak kefir zadovoljavajuće trajnosti sa svim mikrobiološkim, fizikalno-kemijskim i senzorskim značajkama industrijski proizvedenog kefira, ali bez upotrebe konvencionalne tehnologije. 

Kandidatkinja je nakon usmenog izlaganja odgovarala na postavljena pitanja od strane povjerenstva, čime je uspješno privela kraju javnu obranu doktorske disertacije. Kandidatkinji upućujemo iskrene čestitke na stečenoj tituli doktora biotehničkih znanosti, polja agronomija, grana mljekarstvo. Čestitamo!

 

Covid-19

Covid 19 1

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Contacts

Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Student Services: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

FACULTY ACCOUNTS

Bank account (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Foreign currency account: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Bank account Student Union (KM):  
3381302231566875

Go to top