• promicanje i zastupanje interesa studenata,
 • poticanje studenata na individualan rad u skladu sa programom rada Udruge,
 • pružanje pomoći studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišta i drugih institucija,
 • organizacija kulturnih, glazbenih, sportskih, humanitarnih i drugih manifestacija,
 • sudjelovanje u organizaciji promocije i dodjeli diploma studentima koji su završili studij na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu,
 • promicanje međufakultetske i međusveučilišne suradnje studenata u zemlji i inozemstvu,
 • razvijanje suradnje s organima lokalne samouprave i uprave,
 • organizacija i provedba edukativnih radionica,
 • poticanje na razmjenu studenata za studentsku praksu,
 • pomaganje studentima lošijeg socijalnog stanja,
 • pisanje i provedba projekata u cilju ostvarenja novčanih sredstava neophodnih za rad i ostvarenje ciljeva Udruge,
 • sudjelovanje na sajmovima i sličnim događajima s ciljem promoviranja Udruge i matičnog fakulteta,
 • izvršavanje ostalih aktivnosti utvrđenih Statutom udruge, općim aktima i odredbama Skupštine udruge.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top