• Promicanje i zalaganje za unapređenje života i rada studenata,
  • Poticanje kulturnih, zabavnih, edukativnih djelatnosti studenata,
  • Poticanje studenata na humanitarni i volonterski rad,
  • Povezivanje i suradnja sa drugim studentskim i građanskim organizacijama,
  • Poticanje okolišnih akcija i zaštita okoliša,
  • Doprinošenje ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog društva.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top