Prehrambena biokemija

24.2.2021.

  • Marta Cvitković- 80% vrlo dobar 4
  • Mirna Matković-52% nedovoljan 1
  • Bruno Vasilj- 94%- odličan 5
  • Ivana Primorac -70% dobar 3
  • Luka Pehar-15% nedovoljan 1
  • Zoran Klarić- 75% dobar 3
  • Iva Sablje – nije pristupila

 

dr.sc.Marijana Marković Boras

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top