AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Diplomski studij:  Prehrambeno inženjerstvo

 

Predmet:    TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI

 

23.2.2021. g.

 

 

REZULTATI  PISMENOG  ISPITA

održanog 18.2.2021. (ak. 2020/21. g.)

 

 

  1. Mario Nižić (Preh. inž.)…..………………… izvrstan (5)
  2. Marijana Petrović (Preh. inž.)…..………… vrlo dobar (4)
  3. Ivana Oreč (Preh. inž.)…..………………… dobar (3)
  4. Marija Bezer (Preh. inž.)…..………………. dobar (3)

---------------------------------------------------------------------------

  1. Nando Ćorić (nutricionizam)……………… nedovoljan (1)
  2. Vlatka Živkušić (nutricionizam, preh.inž)… nedovoljan (1)
  3. Đenita Husić………………………………… nedovoljan (1)

 

Napomena:

 

U slučaju da student  želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ocjenu.

 

 

                                                                 

_________________________

  prof. dr. sc. Tihomir Moslavac

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top